Rolf Hamark

Teologie kandidat vid Lunds universitet och sedermera filmare. Rolf har tidigare arbetat inom Svenska kyrkan både lokalt i Helsingborg som församlingsassistent men också på riksnivå som föreståndare för Kyrkans Internationella AV-tjänst (Lutherhjälpen, Svenska kyrkans mission, Svenska kyrkan i utlandet och EFS) i Uppsala. Rolf arbetar sedan 1989 i egna företag (www.hamarkproduktion.se & www.hamarkfilm.se) med filmproduktion för kyrka, skola och företag. Familj, vänner, hockey och tennis uppfyller en stor del av hans liv.

Stig Ekelund

Idag en glad farfar. Prästjobb vid norra och södra polcirklarna och däremellan. Vunnit - och förlorat på löparbanorna både utomlands och hemma. Blivit kvar på och störtat från hästrygg, motorcykel och skidor. Vill fortsätta att bl a via film ge vidare evangelium, det bästa.

Anna Ehde Malmberg

Teologie och filosofie kandidat som har arbetat inom Svenska kyrkan i många år. De senaste femton åren har Anna jobbat inom eget företag med undervisning, filmproduktion och förlagsverksamhet. Numera tar förlaget GAudete (www.gaudete.se) all av hennes tid förutom hennes samtalsgrupper och familj.