Ett Guds spjut slungat mot framtiden

I denna dokumentärfilm får vi följa diktaren och biskopen Nils Bolander (1902-1959) genom hans liv. Från olika personers berättelser om deras möten med Nils Bolander och hans budskap förstår vi hur speciell han var som person och vilket starkt budskap om Gud som han framförde. I filmen minns och berättar Biskop Bolanders barn om deras förhållande till sin far. Dessutom medverkar prästerna Inge Löfström och Torsten Josephsson som sina yrkesrelationer till biskop Bolander.

De välkände pastorn och författaren Thomas Sjödin är berättare och läser några av Bolanders dikter. Sångaren Anders Mårtensson framför tillsammans med pianisten Berth Lideberg tonsatta dikter av Nils Bolander. Biskop Bolander dog relativt ung men hans raka kristna budskap och dikter lever vidare.

Speltid 29 min